DESÜLFÜRİZASYON KULELERİ

Hidrojen sülfür(H₂S) gazının biyogazdan uzaklaştırılmasında yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biri biyolojik desülfürizasyon yöntemidir.

Oksijen seviyelerinin %2’nin üzerinde olduğu operasyonlarda veya %0,1 ile %1 oksijen arasında olduğu proseslerde sistemde kükürt bakterileri bulunur ve hidrojen sülfürü (H2S) sülfürik aside dönüştürür. Sistemin her iki atık ürünü de gübre olarak geri dönüştürülebilir veya gübreyi iyileştirmek için kullanılabilir. Uygulama sırasında özel dolgu malzemesini içeren kuleden biyogaz geçirilir. Kuledeki hidrojenin parçalanması, yüzeylere yapışan bakteriler tarafından sağlanır. Bu nedenle kulede kontrollü bir şekilde oksijen sağlanır ve bakterileri beslemek için özel besin takviyeleri yapılır.

Biyolojik desülfürizasyon sitemleri ilk yatırım maliyetleri olarak yüksek maliyetli sistemlerdir. Fakat işletme maliyeti olarak kimyasal desülfürizasyon sistemlerine göre daha avantajlıdır.

Tempokom olarak Türkiye’nin ilk desülfrizasyon tanklarını üretmenin haklı gurununu yaşıyoruz. Arıtma sistemlerinin çalışma prensiplerine hakim bir firma olarak ülkemizde yeni kullanılmaya başlanan Desülfrizasyon tanklarının CTP gövdelerinin imalatı dışında sistemin verimli çalışması yönünde uygulamanın geliştirilmesi için üstlendiğimiz rolle her zaman bir üreticiden fazlasıyız.

Teknik Özellikler

-Tanklar içi pürüzsüz, dışı portakal kabuğu dokusunda istenilen renkte üretilir.
-Tank imal edilirken içi kimyasala temaslı yüzey aside mukavim olan Vinilester reçineden ,
mekanik katlar izofitalik reçineden imal edilir.
-Flaşlı sistem ile parçalı olarak üretilen tanklarda gerekli yerlere kuşak yapılarak mukavemet sağlanır.
-Tankın su ile doldurulabilmesi için dışına çelik çemberler atılır ve bu çelik çemberler herhangi bir korozyona maruz kalmaması için epoksi boya ile boyanır.
-Tankın içinde olacak olan dolgu taşıyıcı, gaz boruları, ısıtma boruları ve gövdeye sabit PVC malzemeler talep doğrultusunda tarafımızdan temin edilir ve montajlanır.