KOMPOZİT NEDİR?

KOMPOZİT

İki veya daha fazla sayıdaki aynı veya farklı gruptaki malzemelerin, en iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak amacıyla, bu malzemelerin makro seviyede birleştirilmesiyle oluşan malzemelere kompozit malzeme denir. Başka bir deyişle birbirlerinin zayıf yönünü düzelterek üstün özellikler elde etmek amacı ile bir araya getirilmiş değişik tür malzemelerden veya fazlardan oluşan malzemeler olarak da adlandırılabilir. Her kompozitte genellikle iki tip madde bulunur; matris ve takviye malzemesi. Bu malzemeler birbirlerinden farklı fiziksel özelliklere sahiplerdir ve bir araya getirilmeleri ile oluşan kompozit malzeme her ikisinden farklı özelliklere kavuşur.
Dolaylı olarak malzemenin birim maliyeti de düşürülmektedir. Bu amaca göre, kompozit malzeme üretiminde farklı yöntemler kullanılmaktadır. Değişmeyen temel ilke, bileşenlerin zayıf yönlerinin amaç doğrultusunda iyileştirilerek daha nitelikli bir yapının elde edilmesidir. Yakın dönemde yaygınlaşmış ve sıkça kullanılan bir diğer polimer matrisli kompozit ise anorganik ve organik elyafların (fiberglas, karbon, aramid, polietilen, polipropilen vb.) kullanıldığı “fiberglas kompozit” malzemelerdir. Tempokom olarak ürünlerimiz, ortam koşullarına dayanıklı, esnek, cam elyaf takviyesi ve reçine ile sertleştirilerek elde edilen üstün nitelikli bir malzeme olan fiberglas kompozitten imal edilmektedir.

KOMPOZİT MALZEMELERİN GENEL ÖZELLİKLERİ

Uygulamada, kompozit malzeme üretiminde genellik aşağıdaki özelliklerden birinin veya birkaçının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu özellikler,

 • Mekanik dayanım, basınç, çekme, eğilme, çarpma dayanımı,
 • Yorulma dayanımı, aşınma direnci,
 • Kırılma tokluğu,
 • Korozyon direnci,
 • Isı iletkenliği veya ısıl direnç,
 • Yüksek sıcaklığa dayanıklılık,
 • Elektrik iletkenliği veya elektriksel direnç,
 • Akustik iletkenlik, ses tutuculuğu veya ses yutuculuğu,
 • Rijitlik,
 • Ağırlık,
 • Görünüm ve benzeri özellikler şeklinde sıralanabilir.

ARITMA SİSTEMLERİ HİZMETLERİMİZ

 • Koku giderici (Scrubber),
 • Emisyon ve Havalandırma Kanalları,
 • Kum, Yağ Tutucu,
 • Lamella Seperatörü,
 • Paket Arıtma Üniteleri,
 • Endüstriyel Arıtma Sistemleri

ÜRÜNLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ

Hafiftir; Çeliğin 1/4’ü kadar özgül ağırlığı vardır. Buna karşın birçok malzemeye göre özgün mukavemet değerine sahiptir.
Dayanıklıdır; Yüksek korozyon, hava şartları, kimyasal maddelere karşı yüksek konsantrasyonda bile güçlü dayanım göstermektedir.
Esnektir; Kompozit ürünlerin çekme ve eğilme mukavemeti birçok metalik malzemeye göre çok daha yüksektir. İstenilen yüksek nitelik ve esneklikte yapılabilir.
En önemlisi; Çevre koşullarına dayanıklılığı, kompozit ürünlere teorik olarak sonsuz ömür kazandırmaktadır.

Yalıtkandır; Isı ve elektrik yalıtım özelliğine de sahip olan kompozitler, opak veya ışık geçirgen olarak yapılabildiği gibi katkılar aracılığıyla alev direnci ve güneşin UV ışınlarına karşı dayanımı da sağlayabilmektedir.
Ucuzdur; Kalıplama özelliğinden dolayı kompozitlere istenen yönde ve bölgede mukavemet verilebilir. Bu da malzeme tasarrufu sağlayarak daha hafif ve ucuz ürünler elde edilmesinde olanak sağlar. Büyük ve kompleks parçalar tek işlemle bir parça halinde kaplanarak malzeme ve işçilikten yüksek kazanç sağlar.

×
img